Učenička referada – izdavanje potvrda

Učenička referada radit će do 23. srpnja 2021., kada svi djelatnici škole odlaze na kolektivni godišnji odmor (povratak na rad je 19. kolovoza 2021.).

Molimo učenike da sve potrebne potvrde zatraže i predignu do navedenog roka.

Iznimno, u periodu od 23. srpnja do 19. kolovoza 2021., referada će raditi na sljedeće datume:

4. kolovoza 2021. od 8 do 9 sati

11. kolovoza 2021. od 8 do 9 sati