11. srpnja 2022. (ponedjeljak) od 8 do 15 sati

12. srpnja 2022. (utorak) od 14 do 19 sati

13. srpnja 2022. (srijeda) do 8 do 12 sati


Ukoliko niste u mogućnosti osobno predati dokumentaciju u gore navedenim terminima potvrde upisa, potrebne dokumente možete skenirati ili slikati i poslati e -poštom na adresu: ssjkastelan@gmail.com  od 11. do 12. srpnja. 2022. u 12 sati.

Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona i mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati.
Učenici koji će upisnu dokumentaciju dostaviti putem elektroničke pošte, originale donose u školu početkom nastave u roku o kojem će biti naknadno obaviješteni.