Tehničar za elektroniku

Trajanje: 4 godine

Broj učenika u školskoj godini 2022./2023.: 24

Nastavni predmeti značajni za upis:

hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, kemija, tehnička kultura.

Program traje četiri godine tijekom kojih učenici se osposobljavaju za obavljanje poslova u svim područjima elektronike kao i za nastavak obrazovanja . Zbog širine stručnih znanja, koja dobiju tijekom školovanja učenici se lako prilagođavaju stalnim promjenama u tehničko-tehnološkom razvitku i uspješno savladavaju kompleksne sustave u kojima je integrirano više tehničkih područja.

 

  Srednja škola " Jure Kaštelan "  ima mogućnost upisivanja učenika za zvanje tehničar za elektroniku. Naša je škola uložila jako puno truda kako bi što više nove opreme i tehnologije unijela u program obrazovanja učenika. Možemo reći i da su naši razredi i laboratorij najopremljeniji suvremenom tehnologijom u cijeloj školi, što će sigurno zainteresirati mnoge od vas učenika. Tehničar za elektroniku je zaista zanimljivo zanimanje, ali ipak, i ono traži neke predispozicije. Za ovo zvanje važno je  imati jako puno strpljenja i koncentracije, mirnu i spretnu ruku, te veliku želju  i zanimanje za rad.

 Kakve poslove obavlja tehničar za elektroniku?

Tehničari za elektroniku obavljaju razne tehničke poslove u istraživanju elektrotehnike, za projektiranje, konstruiranje, proizvodnju, sastavljanje, funkcioniranje, održavanje i popravak električnih uređaja , aparata i drugih proizvoda.

 

 Ti poslovi uključuju:

-pružanje tehničke pomoći pri istraživanju i razvoju električnih uređaja, aparata i drugih proizvoda te ispitivanje prototipova;
-razradu projektne i konstrukcijske dokumentacije elektrotehničkih proizvoda, sklopova i postrojenja prema dobivenim tehničkim podacima;
-pripremu procjena količina i troškova materijala i rada potrebnih za proizvodnju i instaliranje prema dobivenim specifikacijama;
-tehnički nadzor nad proizvodnjom, instaliranjem, korištenjem, održavanjem i popravljanjem električne opreme i sustava kako bi se osigurala zadovoljavajuća izrada i usklađenost sa specifikacijama i propisima;
-primjenu tehničkog znanja o elektrotehničkim načelima i praksi kako bi se mogli prepoznati i rješavati problemi na koje se nailazi pri radu;
-srodne poslove;
-nadzor ostalih suradnika;
-vrši projektiranje elektronskih sklopova i uređaja;
-vrši dijagnostiku kvara;
-vrši montažu, podešavanje i održavanje elektronskih sklopova i uređaja;
-posjeduje osnovna znanja o električnim uređajima u automatskim sistemima i elektromotornim pogonima;
-poznaje osnovne zakone upravljanja i regulacije sistema automatskog upravljanja i elektromotornog pogona;
-vrši mjerenja, kontrolu i testiranje elektronskih sklopova i uređaja;
-koristi računalo u sistemima automatskog upravljanja i posjeduje osnovna znanja programiranja;
-vrši prikupljanje i obradu mjernih podataka pomoću računala;
-koristi znanja iz analogne, digitalne i računalne tehnike obrade i prijenosa signala.

 

Nastavni plan:

>> PRVI DIO
>> DRUGI DIO