ZAKONI

PRAVILNICI

  • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci ( NN 107/21)
  • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
  • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)

NACIONALNI STANDARDI

  • Standard za školske knjižnice (NN 34/2000)
  • Državni pedagoški standard srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/2008)