11. srpnja 2023. (utorak) od 8 do 18 sati

12. srpnja 2023. (srijeda) od 8 do 14 sati

Ukoliko niste u mogućnosti osobno predati dokumentaciju u gore navedenim terminima potvrde upisa, potrebne dokumente možete skenirati ili slikati i učitati u aplikaciju e-Upisi ili poslati e -poštom na adresu: ssjkastelan@gmail.com  do 12. srpnja. 2023.

Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona i mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati u slučaju potrebe. Upisnica obavezno mora biti potpisana od strane učenika i od strane roditelja/skrbnika.