RASPORED OBRANE ZAVRŠNOG RADA – JESENSKI ROK ŠKOLSKE GODINE 2022./2023.

3. D, FRIZER – JMO

Četvrtak, 24.8.2023., od 10:00 sati, učionica br.9

 

3.E, KUHAR – JMO

Četvrtak, 24.8. 2023., od 9:00 sati, kabinet kuharstva

 

3.D, INSTALATERI KUĆNIH INSTALACIJA – JMO

Četvrtak, 24.8.2023. od 9:30 sati u školskoj radionici