Kozmetičar – JMO

Trajanje: 3 godine

Broj učenika u školskoj godini 2022./2023.: 7

Nastavni predmeti značajni za upis:

hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika.

Upisna dokumentacija:

 

  • zdravstvenu svjedodžbu specijaliste medicine rada (o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za upis ovog zanimanja)
  • ugovor o naukovanju

Zdravstvene kontraindikacije: poremećaj vida na boje, teže smetnje vida, teže smetnje glasa, govora i sluha koje otežavaju komunikaciju,teže deformacije lokomotornog sustava (posebno ruku i kralježnice), teža neurološka oboljenja, oštećenja fine motorike, kontaktni dermatitisi i kronične kožne bolesti

 

2. NASTAVNI PLAN
A) Općeobrazovni dio

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

2

70

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

 

C ) Praktični dio

Nastavni predmet

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

 

Praktična nastava u školi*

-Tehnološke   vježbe

– Osnove računalstva s vježbama

255

35

70

200

70

 

96

64

 

Ukupno

360

270

160

790

Praktična nastava u radnom  procesu  

 

540

630

640

1810

Ukupno

540

630

640

1810

Sveukupno

900

900

800

2600

B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

Godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Osnove kozmetike

1

35

2

70

2

64

169

Kozmetologija

1

35

1

35

2

64

134

Primijenjena kemija

1

35

35

Psihologija komunikacije

1

35

1

32

67

Anatomija i fiziologija

1

35

35

Dermatologija

1

32

32

Dijetetika

1

32

32

Izborna nastava

1

35

2

70

2

64

169

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika u struci

Strukovni predmeti

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

6

210

8

280

10

320

810