Konobar – JMO

Trajanje: 3 godine

Broj učenika u školskoj godini 2022./2023.: 6

Nastavni predmeti značajni za upis:

hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika.

Upisna dokumentacija:

 

  • zdravstvenu svjedodžbu specijaliste medicine rada (o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za upis u ovo zanimanje)
  • ugovor o naukovanju

Kratki opis zanimanja:
Konobar obavlja pripremne radove prije posluživanja, održava sredstva, uređaje i inventar ugostiteljskoga posluživanja, postavlja stolove i rasprema ih nakon uporabe, poslužuje sve vrste jela prema sustavima posluživanja koji su uobičajeni u nas i u svijetu, služi se ustaljenim evidencijama i dokumentacijom za ponudu jela i pića.
S obzirom da konobar sudjeluje u izravnoj prodaji i izravnom kontaktu s inozemnjim i domaćim gostima, traži se poznavanje stranih jezika te osnova opće kulture. Poznavanje roba i prehrane, biologije, ekologije, higijene i osnova psihologije čine dobru osnovu strukovnoga znanja za postizanje spremnosti i vještina u ugostiteljskom posluživanju.

Poželjne psihofizičke osobine:
Zanimanje kononbara je vrlo naporno zbog neujednačenoga trajanja radnoga vremena, a najčešće produženog i noćnog pa se traži dobro fizičko zdravlje i psihička stabilnost. Osobito je važna ukupna tjelesna spretnost, uglađenost, urednost, komunikativnost, ljubaznost i ugodna vanjština.

Zdravstvene kontraindikacije:
poremećaji glasa i govora, oštećenje sluha, teže oštećenje vida, deformacije i bolesti lokomotornog, cirkulacijskog i neurološkog sustava

Nastavni program se ostvaruje kroz teorijsku nastavu u školi te praktičnu nastavu u ugostiteljskim objektima.

 

Predmet

 Broj sati

 1.razred

 2.razred

 3.razred

 tjedno  godišnje  tjedno  godišnje  tjedno  godišnje

općeobrazovni dio

hrvatski jezik

 3

105 

3

105 

3

96 

1.strani jezik

 2

70 

2

70 

64 

etika/vjeronauk

 1

35 

35 

32 

povijest

 2

70 

 

 

 

 

politika i gospodarstvo

 

 

70 

 

 

tjelesna i zdravstvena kultura

 1

35 

35 

35 

stručno – teorijski dio s izbornom nastavom

matematika u struci

 2

 70

 1

35 

 1

 32

tehnologija zanimanja

– osnove higijene
– kemija
– poznavanje robe i prehrana
– biologija i ekologija

 2

 70

 2

70

 1

32

2.strani jezik

 2

70

2

70

2

64

enologija s gastronomijom

 

 

35

 

 

turistička geografija

 

 

 

 

1

32

poslovna psihologija i komunikacije

 

 

35 

 

 

kulturno povijesna baština

 

 

 

 

1

32

marketing u turizmu

 

 

 

 

2

64

vođenje i organizacija restorana

 

 

 

 

1

32

izborna nastava

– tjelesna i zdravstvena kultura
– matematika u struci
– stručni predmeti

 35

 1

35 

 32

praktični dio

praktična nastava u školi

– ugostiteljsko posluživanje s vježbama
– bonton
– kuharstvo
– osnove računalstva s vježbama

 

 360

 

270 

 

160 

praktična nastava u ugostiteljskom objektu

 

540