Jezična gimnazija:

Trajanje: 4 godine

Broj učenika u školskoj godini 2022./2023.: 24

 

Nastavni predmeti značajni za upis:

hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, zemljopis, biologija.

Gimnazije su četverogodišnje općeobrazovne škole. Svrha obrazovanja u gimnazijama je razviti kod mladog čovjeka intelektualnu širinu, potrebu za novim spoznajama i djelovanjima te istraživačku radoznalost. Jezična gimnazija je za sve one koji gaje ljubav prema stranim jezicima i nemaju nikakvih problema u njihovu savladavanju.

 

PREDMET OPĆA GIMNAZIJA JEZIČNA GIMNAZIJA
Hrvatski jezik 4 sata 4 sata
1. strani jezik –Engleski 3 sata 4 sata
2. strani jezik  Talijanski ili Njemački 2 sata 3 sata
Latinski jezik 2 sata  samo 1 i 2 razred 2 sata  samo 1 i 2 razred 2
Glazbena umjetnosti 1sat 1sat
Likovna umjetnost 1sat 1sat
Psihologija 1sat  2 i 3 razredu 2 sata u 3 razredu
Logika 1 sata  u 3 razredu 1 sat u 3 razredu
Filozofija 2 sata u 4 razredu 2 sata u 4 razredu
Sociologija 2 sata u 3 razredu 2 sata u 3 razredu
Povijest 2 sata 2 sata
Zemljopis 2 sata 2 sata
Matematika 2 raz. 4 sata – 2 raz. 3 sata 3 sata
Fizika 2 sata 2 sata
Kemija 2 sata 2 sata
Biologija 2 sata 2 sata
Informatika 2 sata – 1 razed   2 sata – 2 razred
Politika i gospodarstvo 1 sat u 4 razred 1 sat u 4 razred
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 sata 2 sata
Izborni(obavezni) predmet- Vjeronauk ili etika 1 sat 1 sat