Instalater kućnih instalacija – JMO

Trajanje: 3 godine

Broj učenika u školskoj godini 2022./2023.: 10

Nastavni predmeti značajni za upis:

hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika.

Opis programa

Izrađuje, montira, održava, nadzire rad i servisira vodovodne i plinske sustave, te sustave za grijanje, hlađenje i klimatizaciju.* Osnovni poslovi se odnose na izradu i montažu elemenata i uređaja za sustav vodovodnih i plinskih instalacija te postavljanja, održavanja i popravljanja toplinskih uređaja, uređaja za klimatizaciju i rashladnih uređaja. Strojno ili ručno obrađuje cijevi, limove i metalne ili plastične profile, instalira i provjerava električne sklopove i komponente za postupke regulacije te instalira solarne uređaje za toplu vodu. Zadužen je i za obavljanje pripremnih radova na objektu za izvođenje vodovodnih, odnosno plinskih instalacija, kao što su obilježavanje putova za postavljanje cijevi, izvedba uređaja u i izvan zgrade i sl. Također radi na ispitivanju i nadzoru uređaja za vrijeme rada te na održavanju i čišćenju vodovodnih i plinskih uređaja.

Zdravstveni zahtjevi:

uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti, uredna ravnoteža, uredan nalaz kože na šakama i podlakticama.

Posebni uvjeti za upis: Liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju.