Hotelijersko turistički tehničar

Trajanje: 4 godine

Broj učenika u školskoj godini 2022./2023.: 24

Nastavni predmeti značajni za upis:

hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, zemljopis, likovna kultura.

Program traje četiri godine tijekom kojih učenici se osposobljavaju za rad u hotelima, hotelskim poduzećima, turističkim agencijama i drugi sličnim poduzećima, te na poslovima planiranja, organiziranja i ostvarivanja turističkih i izletničkih aranžmana, kao i aranžmana poslovnih putovanja. Hotelijersko-turistički tehničar istražuje i analizira turističko tržište, te komunicira s domaćim i inozemnim poslovnim partnerima. Koordinira rad službi u turističkoj agenciji i prodajnom odjelu hotela.

Zdravstvene kontraindikacije:

teže smetnje vida i stereovida
oštećenja sluha koja otežavaju komunikaciju
razni poremećaji govora i glasa (osobito mucanje – balbuties)
teža oštećenja funkcije lokomotornog sustava
teža neurološka oboljenja
epilepsija (bez obzira na vrstu)
teže kronične opstruktivne plućne bolesti (sa slabim odgovorom na terapiju)
teže kronične bolesti i poremećaji srčanožilnog sistema
kronične kožne bolesti na otkrivenim dijelovima tijela (rezistentne na terapiju)

 

NASTAVNI PREDMET

BROJ SATI TJEDNO

1. razred

2. razred

3. razred

    4. razred

Hrvatski jezik

4

4

4

     4

Strani jezik I. Engleski jezik

4

4

3

3

Strani jezik II. Talijanski jezik

3

3

4

4

Strani jezik III.  Njemački jezik

2

2

2

2

Politika i gospodarstvo

2

Povijest

2

2

2

Matematika

4

4

3

3

Računalstvo

2

2

TZK

2

2

2

2

Etika/Vjeronauk

1

1

1

1

Povijest umjetnosti i kulturno – povijesna baština

2

Geografija

2

2

2

Poslovna psihologija s komunikacijom

2

Statistika

1

Knjigovodstvo s bilanciranjem

1

2

Ugostiteljstvo

3

Organizacija poslovanja poduzeća

3

2

3

Turizam i marketing

2

Biologija s ekologijom

2

Gospodarsko pravo

2

Prehrana i poznavanje robe

2

Daktilografija s poslovnim dopisivanjem

2

Praktična nastava

2

2

2

2

UKUPNO

33

33

33

34

STRUČNA PRAKSA (sati godišnje)

182

182

182

—-