PEACE – Practical education and creative expression/Praktično učenje i kreativno izražavanje
Naziv projekta: PEACE – Practical education and creative expression/Praktično učenje i kreativno izražavanje

Nadležnost: Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)

Nositelj projekta: Srednja škola „Jure Kaštelan“ Omiš

Program: Erasmus+ za 2021./2022. godinu

Potprogram: Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Aktivnost: , KA122 (kratkoročni projekti za mobilnost učenika i osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju)

Broj projekta: 2021-1-HR01-KA122-VET-000017867

Ukupna vrijednost projekta: 64.858,00 EUR

EU financiranja: 100%

Trajanje projekta: 13 mjeseci

Početak projekta: 1. rujna 2021.

Završetak projekta: 30.rujna 2022.

Vrijeme i mjesto mobilnosti: ožujak 2022.g., Dublin, Republika Irska

Broj i trajanje mobilnosti:

12 učenika (hotelijersko-turistički tehničari) – 2 tjedna
12 učenika (tehničari za elektroniku) – 2 tjedna
Ciljevi projekta:

-potaknuti profesionalni i osobni razvoj sudionika
-proširiti postojeća znanja i usvojiti nova
-povećati jezične kompetencije
-pridonijeti interkulturalnosti i internacionalnosti
-promovirati svoju školu, kulturu i zemlju

 

Natječaj za prijavu za sudjelovanje u projektu mobilnosti PEACE

Obrazac 1_Iskaz interesa

Obrazac 2_ Dodatni bodovi

Obrazac 3_ Suglasnost roditelja

Kriteriji_bodovanja

Sukladno Natječaju za sudjelovanje u projektu mobilnosti učenika strukovnih programa u sklopu projekta PEACE – Practical education and creative expression/ Praktično učenje i kreativno izražavanje za šk.god.2021./2022., Povjerenstva su izabrala kandidate za sudjelovanje u projektu.

Za program Hotelijersko-turistički tehničar, Povjerenstvo (u sastavu: 1.Ivana Hodžić, 2.Hajdi Sorić, 3. Mate Beović) je odabralo  9 kandidata.

Za program  Tehničar za elektroniku, Povjerenstvo (u sastavu: 1.Dijana Jurić, 2.Dražen Borčić, 3. Katarina Perišić Lelić) je odabralo 15 kandidata.

Konačni poredak: Mobilnost 2022 Irska – izbor sudionika finalno HTT TZE