Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2022./2023.

Temeljem članka 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018., od 21. prosinca 2018.) Vlada Republike Hrvatske je na 136. sjednici održanoj 28. srpnja 2022. godine donijela Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2022./2023. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: odluka) koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

 

Nadležni centri za socijalnu skrb podatke o učenicima koji ostvaruju pravo na financiranje udžbenika za učenike srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. dostavit će putem aplikacije Ministarstvu znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

 

Korisnici naknada obvezni su centrima za socijalnu skrb dostaviti potvrdu škole iz koje je jasno vidljivo da je učenik u šk. god. 2022./2023. upisan prvi puta u određeni razred, a za srednje strukovne škole i program i trajanje programa (zbog određivanja iznosa naknade).

 

Odlukom je propisano da pravo na financiranje ne ostvaruju učenici:

  • koji ostvaruju pravo na sve obvezne udžbenike po drugoj osnovi
  • koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za nabavu obveznih udžbenika
  • koji ponavljaju razred

te stoga centri njihove podatke za isplatu ne dostavljaju Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

 

Učenici s područja jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje će za šk. god. 2022./2023. osigurati nabavu besplatnih udžbenika također ne mogu ostvariti pravo na naknadu pa centri za socijalnu skrb njihove podatke također ne upisuju u aplikaciju.

 

Ministarstvo će školama isplatiti sredstva za nabavu udžbenika za učenike koji ostvaruju pravo na njihovo financiranje, a škola ih je dužna nabaviti za svoje učenike. Sredstva za financiranje udžbenika bit će isplaćena školi na osnovu podataka o učenicima koje nadležni centar za socijalnu skrb upiše u aplikaciju Ministarstva. Molimo da fakture za udžbenike kao dokaz njihove nabave dostavite na e-mail adresu besplatniudzbenici@mzo.hr.

 

Sukladno članku 14. st. 6. Zakona, udžbenici financirani sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske vlasništvo su škole te su ih učenici dužni vratiti školi na kraju školske godine.

 

Pravo na financiranje udžbenika učenik srednje škole ostvaruje za sve udžbenike za obvezne nastavne predmete za određeni program, razred i odjeljenje iz odluke o odabiru udžbenika za srednju školu, razred i odjeljenje koji učenik pohađa koju donosi svaka pojedina škola i to u iznosu od:

 

 

Razred Maksimalna cijena kompleta obveznih udžbenika bez drugih obrazovnih materijala za šk. god. 2022./2023. za gimnazije
1. 2.040,00 kn
2. 2.079,00 kn
3. 2.185,00 kn
4. 2.116,00 kn

 

 

Razred Maksimalna cijena kompleta obveznih udžbenika bez drugih obrazovnih materijala za šk. god. 2022./2023. za srednje strukovne škole
3-god. 4-god. 5-god.
1. 1.229,00 kn 1.820,65 kn 1.340,65 kn
2. 1.248,00 kn 1.615,00 kn 1.409,30 kn
3. 1.101,00 kn 1.655,00 kn 1.284,00 kn
4. 1.569,00 kn 1.576,00 kn
5. 961,00 kn

 

 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima o provedbi Odluke molimo da nas kontaktirate na adresu elektroničke pošte besplatniudzbenici@mzo.hr.