Dostava upisne dokumentacije – krajnji rok

Podsjećamo roditelje i učenike kako je krajnji rok za dostavu upisne dokumentacije u školu 13. srpnja 2023. (četvrtak) do 12 sati. Upisnu dokumetnaciju moguće je dostaviti isključivo u digitalnom obliku – potrebne dokumente možete skenirati ili slikati i poslati e -poštom na adresu: ssjkastelan@gmail.com  ili učitati kroz aplikaciju e – Upisi. Svi koji ne dostave potpunu dokumentaciju u navedenom roku neće moći biti evidentirani te se upućuju na jesenski rok upisa. Dokumentaciju elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona i mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati u slučaju potrebe.

Svi učenici dužni su u sustav učitati upisnicu koja mora biti popunjena i obavezno potpisana i od strane učenika i od strane roditelja.

Posebno podsjećamo da su svi učenici koji ostvaruju pravo upisa u strukovne JMO programe te u program tehničar za elektroniku dužni dostaviti i liječničku svjedodžbu medicine rada koja je sastavni dio upisne dokumentacije, odnosno jedan od uvjeta za upis. Uvjet za upis u program hoteljiersko – turistički tehničar je potvrda nadležnog školskog liječnika.

Također, prilikom upisa u sve obrazovne programe u našoj školi potrebno je dostaviti i potvrdu o uplati povećanih troškova obrazovanja (primjer uplatnice u privitku).

Sve dodatne informacije i detaljnu dokumentaciju po programima možete pronaći ovdje