Dopunski rad za nezavršne razrede

Dopunski rad za nezavršne razrede izvodit će se u vremenu od 23. lipnja do 7. srpnja 2022., a o terminima će učenike obavijestiti predmetni nastavnici. 

Odluka o dopunskom radu koju je nastavničko vijeće donijelo na sjednici održanoj 23. lipnja 2022. nalazi se u privitku i na oglasnoj ploči škole.