Učenici HTT, 5.svibnja 2022.

Dan otvorenih vrata SŠ "Jure Kaštelan", Omiš, 13. svibnja 2022.

Županijsko stručno vijeće obrazovnog sektora elektrotehnike i računalstva SDŽ, 27.lipnja 2022.