Odluka o dopunskom radu

Na temelju članka 75. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. 152/14.,7/17., 68/18.,  98/19. i 64/20), Nastavničko vijeće  na sjednici održanoj  dana 23. lipnja 2023. godine donosi Odluku o dopunskom radu za nezavršne razrede.

Odluka – dopunski rad za nezavršne razrede, šk.god.2022-23